ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE | OBLASTNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KOPŘIVNICE

OBLASTNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KOPŘIVNICE

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Níže uvedené organizační směrnice jsou také k dispozici u:

 domovního důvěrníka  |  hospodáře domu delegáta SD | na sekretariátu OSBD Kopřivnice

OS č. 1/2014   a   dodatky č. 1, č. 2, č. 3
- Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostor

dokument ke stažení           dokument ke stažení                  

OS č. 2/2014
- Pravidla pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů

dokument ke stažení       dokument ke stažení

OS č. 3/2016 a dodatek č. 1
- Měření a rozúčtování tepla, teplé a studené vody

dokument ke stažení

OS č. 4/2017   a dodatky č. 1 a 2
- Stanovení výše poplatků za neběžné administrativní a technické úkony

dokument ke stažení                   

OS č. 5/2007   a   dodatky č. 1 a 2
- Práva a povinnosti hospodáře domu, domovního důvěrníka a zmocněnce družstva

dokument ke stažení                    

 

OS č. 6/2007   a   dodatek č. 1
- Zásady pro poskytování odměn v OSBD Kopřivnice

dokument ke stažení          dokument ke stažení

OS č. 7/2023
- Pravidla a postup při zadávání zakázek na zajištění oprav, rekonstrukcií a investic u společných částí domu

dokument ke stažení         

OS č. 8/2007   a   dodatky č. 1 a 2
- Pravidla a stanovení podmínek užívání domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domů

dokument ke stažení                    

OS č. 9/2018 
- Evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů

dokument ke stažení

OS č. 10/2017
- Pravidla pro instalaci anténních systémů

dokument ke stažení

OS č. 11/2020 
- Kamery v domě

 dokument ke stažení

OS č. 12/2023 
- Směrnice o ochraně oznamovatelů

 dokument ke stažení

 

  

BDKO Kopřivnice

OBLASTNÍ STAVEBNÍ
BYTOVÉ DRUŽSTVO
KOPŘIVNICE


Kpt. Jaroše 896
Kopřivnice 742 21

IČ: 00090883
DIČ: CZ00090883

ID datové schránky: tkeqxsf

MAPAmapa

telefon

556 880 070

e-mail

info@bdko.cz

Facebook

Bankovní spojení: 

ČSOB a.s., Nový Jičín,
č.ú.: 888185/0300

 

PROVOZ OSBD Kopřivnice - úřední hodiny

 možná schůzka na základě  individuální objednávky
 

ÚŘEDNÍ   HODINY

Pondělí

8.00 -11.30

12.30 - 15.30

Úterý

zavřeno*

zavřeno*

Středa

zavřeno*

zavřeno*

Čtvrtek

8.00 - 11.30

12.30 - 16.30

Pátek

zavřeno

zavřeno

POKLADNÍ   HODINY

Platby možné pouze  bezhotovostně v úředních hodinách

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

HAVARIJNÍ SLUŽBA

 

SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMYMĚSTO KOPŘIVNICE a MĚSTO PŘÍBOR

MĚSTO KOPŘIVNICE  MĚSTO PŘÍBOR

 


© 2022 Created by ART of Production